Payday loans uk

e-Society

Агенда
Вторник, 18 Јануари 2011 09:54

08:00-09:00

Регистрација и кафе

09:00-09:45

Добредојде и воведни обраќања

10:00-10:45

1 сесија: Споделување најдобри пракси за е-влада

Модератор: г-а Елена Стаматоска, директор на Проектот за е-влада на УСАИД

10:45-11:00

Пауза за кафе

11:00-11:45

2 сесија: Локална е-власт – можности и предизвици

Модератор: г. Зоран Глигоров, НАЛАС

11:45-12:00

Пауза

12:00-12:45

3 сесија: Влада со граѓаните во центарот

Модератор: г-а Елена Игнатова, проектен координатор, Фондација Метаморфозис

12:45-14:00

Ручек

14:00-16:00

Тркалезна маса: Мултисекторска соработка како клуч за успешно спроведување на е-влада

  • г. Љубомир Трајковски, консултант: Дали владите се спремни за е-влада?
  • г. Љупчо Фармакоски, државен советник, Министерство за информатичко општество на РМ
  • Претставници на образовниот сектор
  • Претставници на деловниот сектор
  • Претставници на граѓанскиот сектор од НВО што работат на транспарентност, отчетност и реформа на јавната администрација
  • Претставници на јавниот сектор на национално и локално ниво од земјата и странство
  • Претставници на медиумите
  • Претставници на донаторската заедница

 

Модератор: г. Бардил Јашари, директор на Фондацијата Метаморфозис

16:00-16:30

Затворање на конференцијата

  • г. Бардил Јашари, директор на Фондацијата Метаморфозис
  • г. Љупчо Фармакоски, државен советник, Министерство за информатичко општество на РМ