Payday loans uk

e-Society

Агенда
Понеделник, 07 Ноември 2011 11:38
23 ноември (среда)
09:00-10:00 Регистрација и кафе
10:00-10:30 Добредојде и воведни обраќања

10:30-11:30

Сесија 1: Предизвици и најдобри практики - Е-отпад

Модератор: Анита Никова, МАСИТ

11:30-12:00 Кафе пауза
12:00-13:00 Сесија 2: Креирање околина за заштита на животната средина

Модератор: Антонио Јовановски, Гоу Грин

13:00-14:30 Ручек
14:30-15:30 Сесија 3:  Еколошки ИТ решенија

Модератор: Александар Угриноски, Министерството за информатичко општество и администрација

15:30-16:00 Кафе пауза
16:00-16:50 Сесија 4: Меѓусекторска соработка за поеколошко општество

Модератор: Елена Игнатова, Фондација Метаморфозис

16:50-17:00 Затворање на првиот ден
24 ноември (четврток)
10:00-11:15

Работилница 1: „Зелена“ канцеларија

Модератори:

 Работилница 2: Креативна реупотреба на  е-отпад

Модератори:

11:15-11:45 Кафе пауза
11:45-13:00
Работилница 1: „Зелена“ канцеларија (продолжува)  Работилница 2: Креативна реупотреба на  е-отпад (продолжува)
13:00-13:10 Затворање на конференцијата